Leeft inclusie in de dorpen

Dorpstoegankelijkheid, oftewel inclusie. Het is een breed begrip, maar als je inzoomt kom je er als dorp op allerlei manieren mee in aanraking. Bij dorpstoegankelijkheid kun je denken aan: energiezuinige oplossingen (warme huiskamers), rolstoelvriendelijke wandelpaden, jongerenbetrokkenheid, omgang met dementie, verwelkomen van nieuwkomers en alles wat gaat over het welkom voelen in het dorp.

Samenwerking ZuidWest Drenthe; hoe voelen wij ons in het eigen dorp

Met nieuwe ogen kijken naar het dorp

In Zuidwest Drenthe leeft inclusie volop. BOKD maakt onderdeel uit van het samenwerkingsinitiatief Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe. Vanuit die samenwerking richt BOKD zich op de ontwikkelingen die gaande zijn binnen dorpen en wijken. In Nijeveen en Diever ondersteunt BOKD de dorpen bij een inclusievere dorpsstructuur.

Maar wat is dat eigenlijk een inclusievere dorpsstructuur? Simpel gezegd brengt inclusie ons keer op keer bij de vraag: ‘Voel je waardering voor de ander en voel jij je welkom in je eigen omgeving?’

BOKD spreekt met de twee dorpen over verbondenheid tussen mensen, het welkome gevoel in een sociale setting. Jos Voppen, projectmedewerker BOKD, ondersteunt de dorpen bij het gesprek over ‘dorpstoegankelijkheid’. Samen met de dorpen ziet hij dat het gaat over met andere ogen te kijken naar het dorp en jouw dorpsgenoot. ‘In gesprek met dorpsbewoners kruipen we tijdelijk in de huid van een ander’, vertelt Jos. ‘Wat heeft de ander nodig om zich helemaal welkom te voelen?’

ECHT samenleven

BOKD wil in samenwerking met de dorpen in Zuidwest Drenthe onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om preventief te denken. De dorpen gaan ook in gesprek met de zorgprofessionals. Het gesprek met de zorgprofessional is ook boeiend. Daar ligt wat Jos en de dorpen betreft nog een uitdaging als het gaat over ‘anders kijken’. We zien nu dat het gesprek over financiering pas wordt gevoerd als er een erkend probleem is (diagnose). Omgekeerd denken kan ook, maar is niet vanzelfsprekend: om dorpen veerkrachtig te houden, zorgen we vroegtijds voor passende ondersteuning. Dus zonder labels en diagnoses samen werken aan een toegankelijk dorp, mét passende ondersteuning op basis van vertrouwen. ‘Dat is waar we graag naartoe willen’, vertellen de dorpen.

In de dorpen zelf voeren dorpsbewoners gesprekken met elkaar over de uitdagingen die mensen zien in hun dorp over ECHT samenleven. Enkele ideeën die bijvoorbeeld naar voren komen zijn: kunnen we ook een prikkelarme omgeving creëren voor mensen in de supermarkt. In corona tijd kon dat; kwetsbare mensen konden op speciale tijden hun boodschappen doen. Waarom lukt dat nu dan niet, vraagt men zich af. Een ander dorpsgesprek gaat over voetpaden van oude klinkers in Diever. Mooi voor de toeristen maar hoe zorg je dat de straten van Diever echt toegankelijk zijn, ook voor iedereen met een rollator.

Denk jij wel eens na over toegankelijkheid in jouw dorp en of mensen zich onderdeel voelen van de dorpsgemeenschap?

Poll: Hoe geef jij vorm aan inclusie in jouw dorp?

Wij zijn benieuwd welke dorpen al actief aandacht besteden aan dorpstoegankelijkheid en inclusie.

Wil je de vragenlijst invullen zodat we daarover meer te weten komen.

Vind je het leuk om meer over inclusie en jouw eigen dorpsaanpak met ons te delen, laat het ons weten. Daphne Wiebing via d.wiebing@bokd.nl of Sonja Corsmit via s.corsmit@bokd.nl.