Inclusie

Dit jaar schenkt BOKD extra aandacht aan een alledaags thema: dorpstoegankelijkheid, oftewel inclusie. Het is een breed begrip, maar als je inzoomt kom je er als dorp op allerlei manieren mee in aanraking. Bij dorpstoegankelijkheid kun je denken aan: energiezuinige oplossingen (warme huiskamers), rolstoelvriendelijke wandelpaden, jongerenbetrokkenheid, omgang met dementie, verwelkomen van nieuwkomers en alles wat gaat over het welkom voelen in je dorp.

Inclusiever vrijwilligerswerk

Dorpsbelangenorganisaties, dorpshuisbesturen en andere vrijwillig georganiseerde clubjes in het dorp weten als geen ander dat vrijwilligerswerk draait om de bereidheid…

Armoede en inclusie

Mensen in armoede kunnen niet altijd meekomen of voelen zich geïsoleerd door de situatie waar ze inzitten. Als dubbeltje kun…

Leeft inclusie in de dorpen

Dorpstoegankelijkheid, oftewel inclusie. Het is een breed begrip, maar als je inzoomt kom je er als dorp op allerlei manieren…