Dorpsinitiatieven Vitaal platteland

Naar een vitaal platteland

De samenleving op het platteland verandert. De werkgemeenschappen van vroeger transformeren naar woongemeenschappen. Lokale saamhorigheid en naoberschap veranderen in meer vrijblijvende relaties. Betrokkenheid en samenleven vindt nu meer en meer plaats op basis van persoonlijke keuzes, afhankelijk van leefstijl. Kleine dorpen worden ervaren als prettige en mooie woonomgevingen. Er is vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd ook veiligheid en geborgenheid door sociale omgangsvormen. Deze kwaliteiten zorgen samen met factoren als de dorpscultuur, de geschiedenis, het landschap en dorpstrots voor binding.

Nieuwe regeling Vitaal Platteland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een nieuwe regeling voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven vastgesteld. Met deze nieuwe regeling wordt voldaan aan de wens vanuit de samenleving om de oude regeling ‘Vitaal Platteland’ laagdrempeliger en toegankelijker te maken. In plaats van een provinciaal loket voor dorpsinitiatieven gaat de provincie Drenthe jaarlijks € 50.000,- overmaken aan elke gemeente in Drenthe. Gemeenten kunnen op basis van cofinanciering deze middelen inzetten voor lokale initiatieven. De nieuwe regeling loopt tot en met 2018.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met het aantreden van ons college hebben wij gezegd dat wij de ondersteuning van dorpsinitiatieven toegankelijker willen maken.  Bijna elke gemeente in Drenthe ondersteunt in de vorm van een regeling of fonds lokale initiatieven. Door hierop aan te sluiten verminderen wij bureaucratie, regeldruk en hebben inwoners maar één loket om subsidie aan te vragen. Op die manier wordt het voor inwoners, die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk, een stuk overzichtelijker.”

Regeling per gemeente

De BOKD heeft van een aantal gemeente informatie over hun aanpak ontvangen:

Gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze heeft het fonds voor dorpsinitiatieven gekoppeld aan het reeds bestaande Leefbaarheidsfonds, zie Burgerparticipatie/ Leefbaarheid.

Gemeente Borger-Odoorn

Het beschikbare geld is voor 2016 reeds uitgegeven, voor 2017 kunt u uw initiatieven kenbaar maken.

Gemeente Coevorden

Alle initiatieven kunt u van de gemeentelijke site halen onder de kop: Samenleven

Gemeente Emmen

Regeling Vitaal Platteland is opgenomen in het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Gemeente Emmen heeft voor 2016 de fondsen nog niet volledig besteed. Vraag daarnaar bij uw gebiedscoördinator.

Gemeente Hoogeveen

Hoogeveen heeft de dorpsinitiatieven gekoppeld aan de Smederijen. Een onafhankelijke commissie van bewoners beoordeelt jaarlijks de voorstellen van de dorpen.

gemeente Midden-Drenthe

In  Midden-Drenthe kunt u direct met uw initiatief terecht bij de dorpscontactambtenaren. Zij helpen u verder om uw initiatief te verwezenlijken.

Gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld heeft geen aparte regeling en gebruikt het Vitaal Platteland om reeds bestaande mogelijkheden in de gemeente laagdrempelig te versterken.

gemeente Tynaarlo

In Tynaarlo is momenteel nog budget beschikbaar voor dorpsinitiatieven, neem hiervoor contact op met de dorpencoördinator.

gemeente Westerveld

Bij de gemeente Westerveld kunt u drie keer per jaar terecht met uw plannen: vóór 1 januari, 1 april en 1 oktober. Lees hier meer over op de gemeentesite