Cultuur en kunst

Cultuur en kunst dragen op verschillende manieren bij aan de leefbaarheid op het Drentse Platteland. Cultuur is hierbij veelal verbonden aan het cultureel erfgoed en de cultuurhistorie. Kunst is een creatieve verbeelding gemaakt door mensen.

Cultureel erfgoed

De identiteit van de een dorpsgemeenschap wordt deels bepaald door de cultuur en meer specifiek het cultureel erfgoed. Binnen de werkzaamheden van de BOKD is het cultureel erfgoed een terugkerend thema. De knapzakroutes zijn het aansprekende voorbeeld van het belang van de cultuurhistorie voor het platteland. In het Drentsche Aa gebied heeft de BOKD actief bijgedragen aan het vastleggen van de veldnamen,  de traditionele aanduiding van de landerijen in de esdorpen.   Het naslagwerk over veldnamen “van Jeruzalem tot Ezelakkers” vormde de basis voor de organisatie van het Veldnamenfestival. In samenwerking met het Kenniscentrumlandschap heeft de BOKD “historische dorpsatlas Drentsche Aa” ontwikkeld, een digitaal archief waar veel cultuurhistorisch materiaal gevonden kan worden én waar bewoners zelf ook hun informatie, foto’s, verhalen en ander materiaal toe kunnen voegen.

Kunst

Van meer recente datum is de betrokkenheid van de BOKD bij kunstprojecten. Het doel hierbij is om tot kunstzinnige verbeeldingen te komen uit de interactie tussen kunstenaars en dorpsbewoners en uiteindelijk bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in de dorpen.

AArdbloei

In het kader van “50 jaar gedachtenplan Drentsche Aa” heeft de BOKD in samenwerking met een team van kunstenaars het project “AArdbloei” uitgevoerd. Hierbij hebben een vijftal kunstenaars vier weken lang op vier locaties in het Drentsche Aa gebied gewoond. Zij zijn met bewoners op zoek gegaan naar de verhalen van de Drentsche Aa en hebben deze uitgewerkt in een kunstzinnige verbeelding. AArdbloei heeft een viertal kunstzinnige verbeeldingen over het wonen, leven en werken in het gebied opgeleverd.

  • In Schoonloo een flash mob/film die met de bewoners gemaakt die bijdraagt aan de zichtbaarheid van het dorp. Bekijk de film  Schoonloo is Top 2015.
  • In Eext en omgeving zijn gedichten gemaakt en verzameld door kunstenaar en bewoners, waaronder jongeren. De gedichten zijn verwerkt op kaarten met bewerkte foto’s van het gebied.
  • In Balloo is het verhaal van Hans en Grietje, twee bestaande bewoners uit het begin van de vorige eeuw, vastgelegd in een toneelstuk en een boekje.  Centraal thema is de harde strijd om het bestaan, een strijd die in zekere zin doorgetrokken kan worden naar het boerenleven van vandaag de dag.
  • In Oudemolen is naar aanleiding van de verzamelde dromen en verhalen van bewoners het concept Kunst met Silo bedacht. Een in onbruik geraakte kunstmestsilo is in het gebied geplaatst met als doel om te groeien tot een  inzichttoren.

Het hele proces van AArdbloei is vastgelegd in een documentaire, bekijk de trailer: