Programma Drentse Dorpendag 25 mei 2019

Datum: 25 mei 2019
Tijd: 10:00 – 13:30 uur
Plek:  Witteveen (Kerkweg 1, 9439 PW in Witteveen)
inclusief gratis lunch

BOKD organiseert haar Drentse Dorpendag op 25 mei in en met medewerking van prijswinnend Witteveen! Het dorp won in 2017 de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs.

In een divers programma presenteren Witteveen en andere Drentse dorpen wat zij doen om hun dorp leefbaar te houden. Aansluitend zal de nieuwe winnaar van de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs bekend gemaakt worden.

We laten Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma kennis maken met onze mooie dorpen!

We gaan met professionals én vrijwilligers in debat over de vraag: Kunnen we nog prettig oud worden in een klein dorp? En wat de rol van bewonersinitiatieven is in een veranderend zorglandschap?

We krijgen van Witteveen te zien waarom zij twee jaar geleden de Dorpsvernieuwingsprijs hebben gewonnen.

Na de lunch kunt u kiezen uit een van de tien sessies. In de sessies gaat u met initiatiefnemers (vaak ook vrijwilligers) in gesprek over het project en is er veel ruimte voor het stellen van vragen. U kunt aan maximaal 1 sessie deelnemen.

Blijf tot slot om 13:30 uur nog even plakken om te kijken of Ansen de Dorpsvernieuwingsprijs wederom naar Drenthe haalt!

DIRECT AANMELDEN

Het programma

Sessie 1: Meest inspirerende bodemboer van Noord-Nederland
(excursie met huifkar)

Witteveen grenst aan de zuidzijde aan het Mantingerzand, een eeuwenoud cultuurlandschap dat door Natuurmonumenten beheerd wordt. De boeren in de nabijheid daarvan kennen enkele beperkingen in hun bedrijfsvoering. Ondanks deze beperkingen is er een boerenbedrijf, van de familie Meijer, dat op duurzame wijze melk produceert. Zij zijn in staat hun grond optimaal te benutten binnen de natuurlijke bedrijfskringloop. Mede daarom is dit bedrijf in 2015 uitgeroepen tot ‘meest inspirerende bodemboer van Noord-Nederland’.

Spreker is Bouke Meijer, duurzame boer

Sessie 2: Vrijwilligers het bos in sturen
(excursie met huifkar)

Een werkgroep van dorpsbewoners is verantwoordelijk voor het onderhoud en begaanbaarheid van het ‘Witteveens ommetje’. Deze werkgroep heeft een gemarkeerde wandelroute door het dorp en omgeving ontworpen onder andere langs een vogelkijkhut en kikkerpoel. Het dorp hecht namelijk grote waarde aan de natuurlijke waarden die in de loop van de decennia zijn ontstaan en opgebouwd. Ook helpen de vrijwilligers Staatsbosbeheer bij het onderhoud aan paden, waarvoor tussen Staatsbosbeheer en een vrijwilligers groep van Dorpsbelang een contract is opgesteld.

Spreker is Sipke Wiersma van Dorpsbelang Witteveen

Sessie 3: Witteveen, het jongste dorp van Drenthe
(excursie te voet)

De werkloosheid en armoede onder veenarbeiders was in 1924 voor de regionale overheid aanleiding tot de aankoop en het laten ontginnen van een stuk woeste veengrond ‘het Witteveen’. De grond die klaar is voor gebruik wordt verpacht en de eerste huizen worden gebouwd. De eerste generatie bewoners wordt streng geselecteerd op hun motivatie en mogelijkheden. In 1926 wordt het dorp Witteveen gesticht, een bezoekend politicus is zo enthousiast dat hij de bewoners allemaal een geit geeft om zelfvoorzienend te laten zijn.

Het dorp kent een uniek ontwerp met zijn ritmische lintbebouwing en bijzondere dorpskern. Laat u meenemen in de geschiedenis van Witteveen.

Spreker is Engbert de Vries uit Witteveen

Sessie 4: Oud in eigen dorp: Jong belegen

Veel 50 plussers fantaseren met vrienden of gelijkgestemden over anders wonen, om samen in een prettige omgeving te gaan wonen en waar nodig op elkaar terug te kunnen vallen. Slechts een klein aantal van deze groepen realiseert deze plannen ook echt, vaak vanuit de gedachte dat vooruitschuiven nog wel kan. Tegelijkertijd denken 50 plussers meer dan ooit na over hun sociale omgeving en netwerk. Met Jong Belegen! ondersteunen we groepen initiatiefnemers stapsgewijs bij de realisatie van hun woonwensen en -vormen en werken samen aan de herbestemming van karakteristieke panden.

(Over de locatie van deze sessie: Een bijzonder voorbeeld van sociale innovatie en ondernemingszin is de verbouw van het voormalig cafe-restaurant-zalencentrum naar een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met een zorgindicatie, Thoes in’t Groen verzorgd wonen in de natuur.)

Spreker is Luit Hummel van BOKD

Sessie 5: Hartveilig Valthermond

“Toen ik hoorde dat de aanrijtijd van de ambulance ruim 11 minuten is in ons dorp, schrok ik mij rot”. Tweeënhalf jaar geleden startten inwoners van Valthermond een actie om het dorp het Hartveiligste dorp van Nederland te maken. Valthermond begon met 1 AED en 30 vrijwilligers, maar is in korte tijd uitgegroeid tot een dorp dat misschien wel de meeste burgerhulpverleners en AED’s van Nederland. Afgelopen zomer hadden ze overal in het dorp binnen zes minuten vijf of zes mensen ter plekke die kunnen reanimeren.

Spreker is Sandra van Esveld van Hartveilig Valthermond

Sessie 6: Van leegstaande school naar goedgevuld MFC

Met het ontstaan van de fusieschool bleef er deels een leeg gebouw achter in de kern van Witteveen. Het vernieuwde stichtingsbestuur durfde de opdracht aan om een MFC voor het dorp exploitabel te maken. Vanaf 2016 is er sprake van een MFC in eigen beheer waar de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en een kapper hun plaats hebben gevonden. Tevens is er een fysiotherapeut, die op zijn beurt, samen met een lokale sportvereniging een fitnessruimte in één van de lokalen heeft ingericht. De inwoners van het dorp kunnen gezond,begeleid, fit worden. Later vindt ook de vereniging Dorpsbelang een plek in het dorpshuis. Naoberkracht houdt daar spreekuur.

Spreker is Marjolein Linschoten van Dorpshuis De Tille in Witteveen

Sessie 7: Ouders aan zet voor behoud plattelandsschool

In 2013 zijn de scholen in Witteveen en de naburige Broekstreek (afstand 4 km) gefuseerd. Onderdeel van de fusieovereenkomst is dat het basisonderwijs in de Broekstreek plaatsvindt en dat de peuterspeelzaal in Witteveen is ondergebracht. Het uitgangspunt, kinderen samen laten leren, spelen en sporten draagt bij aan de toekomstige leefbaarheid van het dorp. De fietsroute voor de kinderen loopt over een drukke weg met veel landbouwverkeer. Daarom is langs een deel van het traject een fietspad gerealiseerd, waarmee de route ook nog eens verkort is.

Spreker is Ingrid Janssen, inwoner van Witteveen

Sessie 8: Veilig door het dorp

Na een aantal ernstige verkeersongevallen werd op initiatief van enkele jongere inwoners van Witteveen het project ‘Veilig door het Veen‘ opgezet met als doel jongeren bewust te maken van het gevaar van alcoholgebruik in het verkeer. Met het project werd in 2014 de nationale prijs voor verkeersveiligheid gewonnen. Het project kreeg onder de noemer ‘Veilig door het dorp’ een vervolg in ondermeer Nieuw-Balinge en Smilde. In dit project wordt voorlichting over veilig verkeer niet door de overheid, maar door de dorpsbewoners zelf verzorgd. Samen organiseren zij bestaande en zelfbedachte verkeersprojecten waarmee ze het thema verkeersveiligheid in hun dorp onder de aandacht brengen. Provincie Drenthe ondersteunt deze projecten onder andere met een procesbegeleider.

Spreker is José Post, inwoner van Nieuw-Balinge

Sessie 9: Maatschappelijk akkoord basis nieuw dorpenbeleid

Een Krachttour langs verschillende dorpen én een werkconferentie met alle dorpen en de gemeenteraad hebben aandachtspunten op het gebied van de leefbaarheid opgeleverd voor een Maatschappelijk akkoord voor de dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe. Dit akkoord staat aan de basis van het actualiseren van het dorpenbeleid dat de gemeente sinds de herindeling in 1998 uitvoerde. In het Maatschappelijk akkoord zullen gezamenlijk doelstellingen worden geformuleerd die de komende 4 jaar dan ook gezamenlijk kunnen worden opgepakt.

Sprekers zijn Janneke Verdijk (Dorpenoverleg Midden-Drenthe) en Tinka Neutel (gemeente Midden-Drenthe)

Sessie 10: Zandpad of digitale snelweg

Het buitengebied van Midden-Drenthe heeft in 2012 geen toegang tot breedband internet. De internetsnelheden op de telefoonlijn zijn zo laag dat thuis werken, e-health, normale bedrijfsvoering voor ondernemingen, studeren op afstand en allerlei andere zaken voor het buitengebied niet beschikbaar zijn. Vanuit de dorpen is een burgerinitiatief ontstaan om ook Witteveen en de rest van het buitengebied te laten aansluiten op het glasvezelnetwerk. De in 2016 opgerichte coöperatie heeft 13 miljoen euro geleend van gemeente en provincie en legt momenteel de laatste hand aan de aanleg van een supersnel glasvezelnetwerk in het buitengebied. Midden-Drenthe is van het zandpad af en is nu aangesloten op de digitale snelweg.

Spreker is Roel Seele van Coöperatie Sterk Midden-Drenthe

Aanmelden

U kunt zich hier inschrijven.

We vragen u vooraf een keuze te maken uit de 10 sessies. Omdat we bij de meeste sessies gebonden zijn aan een maximum aantal deelnemers vragen wij u 3 voorkeuren aan te geven. U kunt aan maximaal 1 sessie deelnemen. Uiterlijk drie dagen van te voren wordt u geïnformeerd bij welke sessie u bent ingedeeld.