Dorpen

Dorpendag

Verbinden, inspireren, uitwisselen: samen voor en op het Drentse platteland Drentse Dorpendag Inmiddels organiseert BOKD al enige jaren een Drentse…

Natuur en landschap

Rust en ruimte wordt altijd genoemd als een van de kwaliteiten van de Drentse dorpen. De bijzondere natuur en het…

Duurzame Dorpen

Wilt u weten wat andere dorpen doen op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan eens op Netwerk Duurzame Dorpen. Inmiddels…

Cultuur en kunst

Cultuur en kunst dragen op verschillende manieren bij aan de leefbaarheid op het Drentse Platteland. Cultuur is hierbij veelal verbonden aan…

Woon- en leefomgeving

Prettig wonen in de dorpen wordt mede bepaald door de fysieke leefomgeving. Een veilig, schoon en groen dorp is veel…

Omgevingswet

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd…

Dorpsontwikkeling

Dorpsbelangenorganisaties en besturen van dorpshuizen vertegenwoordigen het hele dorp. Samenlevingen zijn continu aan verandering onderhevig. Dit kan de veranderende buitenwereld…

Zorgzame dorpen

Op vrijdag 16 februari lanceerden onze Groninger collega’s het Netwerk Zorgzame Dorpen, een netwerk van circa 70 dorpen dat zich…