Dorpen

De BOKD ondersteunt kleine dorpen in Drenthe door het organiseren van workshops en bijeenkomsten, het geven van advies en het bevorderen van kennisdeling tussen dorpen onderling.

Inmiddels zijn 130 dorpsbelangenverenigingen van kleine dorpen in Drenthe lid van de BOKD.

Ook lid worden? Kijk bij lidmaatschap voor meer informatie.