Dorpen

Cultuur en kunst

Cultuur en kunst dragen op verschillende manieren bij aan de leefbaarheid op het Drentse Platteland. Cultuur is hierbij veelal verbonden aan…

Inclusie

Dit jaar schenkt BOKD extra aandacht aan een alledaags thema: dorpstoegankelijkheid, oftewel inclusie. Het is een breed begrip, maar als…

Dorpsontwikkeling

Dorpsbelangenorganisaties en besturen van dorpshuizen vertegenwoordigen het hele dorp. Samenlevingen zijn continu aan verandering onderhevig. Dit kan de veranderende buitenwereld…

Omgevingswet

De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd…

Natuur en landschap

Rust en ruimte wordt altijd genoemd als een van de kwaliteiten van de Drentse dorpen. De bijzondere natuur en het…

Duurzame Dorpen

Wilt u weten wat andere dorpen doen op het gebied van duurzaamheid? Kijk dan eens op Netwerk Duurzame Dorpen. Inmiddels…

Drentse Dorpendag

Verbinden, inspireren, uitwisselen: samen voor en op het Drentse platteland Inmiddels organiseert BOKD al enige jaren een Drentse Dorpendag. Een…

Dorpsvisies

“Dorpsbewoners weten vaak als geen ander hoe zij hun eigen dorp leefbaar, veilig en mooi kunnen houden.” Dit is een…

Zorgzame dorpen

In veel dorpen wordt nagedacht over de manier waarop in hun dorp zorg- en welzijnsdiensten behouden kunnen blijven. Er ontstaan…

Woon- en leefomgeving

Prettig wonen in de dorpen wordt mede bepaald door de fysieke leefomgeving. Een veilig, schoon en groen dorp is veel…