Disclaimer

Het doel van deze website is om leden en niet-leden eenvoudig en eenduidig te informeren over onderwerpen die spelen in Drenthe ter bevordering van een vitaler en leefbaarder platteland.

Informatie

De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ook wordt geprobeerd de informatie actueel te houden. Aan informatie  vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. BOKD geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken je daarom bij twijfel contact op te nemen met de vereniging.

Gebruik

BOKD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.

Externe links

Deze website bevat een groot aantal externe links. BOKD kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom

De teksten van deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.