Tijdelijke subsidieregeling voor buurthuizen en vrijwilligersorganisaties in gemeente Assen

Buurthuizen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Assen kunnen vanaf 1 april tijdelijk subsidie aanvragen om de coronatijd door te komen.

Er zijn twee subsidieregelingen opgezet. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op de regeling ‘Frisse Start Vrijwilligers’ om sociale of culturele activiteiten op te starten tijdens en na de coronapandemie. In totaal is 97.798 euro beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Buurthuizen die door de sluiting van de panden inkomsten hebben misgelopen, kunnen via de ‘Incidentele regeling Buurthuizen’ een compensatie van de misgelopen inkomsten van het afgelopen jaar krijgen. Hiervoor is via het Rijk 70.000 euro beschikbaar gesteld. De gemeente Assen verdeel de bedragen naar rato. Kijk hier voor meer info.

Bron: DvhN 01-04-2021