Ruim € 400.000 voor Drentse Gemeenten in Gemeentefonds tbv buurt- en dorpshuizen


Na intensieve onderhandelingen is bekend geworden dat er € 17 miljoen steun vanuit het Rijk komt om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. 

Het is aan de gemeenten om deze middelen toe te kennen aan de buurt- en dorpshuizen binnen hun gemeente. Dit kan in de vorm van financiële steun, maar ook in de vorm van lastenverlichting (kwijtschelding van huur en/of gemeentelijke belastingen). De middelen zijn niet geoormerkt, wat betekent dat een gemeente kán besluiten de middelen voor andere doelen in te zetten. We adviseren alle buurt- en dorpshuisbesturen die bij hun gemeente voor hulp willen aankloppen, dit actief kenbaar te maken, en daarbij te verwijzen naar dit persbericht van de VNG.

Wat krijgt jouw gemeente

Drentse gemeenten ontvangen iets meer dan € 400.000 voor buurt- en dorpshuizen in het gemeentefonds. Wil je weten welk bedrag jouw gemeente toegekend krijgt? Download hieronder het rekenblad.

Het werkt als volgt:

  1. Kijk op tabblad 1 ‘toelichting’ welke code jouw gemeente heeft (alfabetische volgorde).
  2. Vul op tabblad 2 ‘lijfrenteopbouw’ de code van jouw gemeente in, in het gele vak.
  3. Bekijk op tabblad 3 ‘dorps- en buurthuizen’ welk bedrag er onder de streep voor jouw gemeente aan compensatie uitrolt.
  4. In tabblad 4 ‘bijdragen gemeenten en totaal’ kun je zien hoeveel elke gemeente afzonderlijk krijgt en hoeveel alle Drentse gemeenten samen ontvangen.

Wij hebben een brief opgesteld die buurt- en dorpshuizen naar hun eigen gemeente kunnen sturen. Het idee is om de brief te richten aan het College en Gemeenteraad met daarbij een afschrift aan de verantwoordelijk ambtenaar.

maak de schade inzichtelijk

Waarschijnlijk zullen ook deze middelen onvoldoende blijken. We roepen alle besturen, samenwerkingsverbanden en gemeentelijke overlegorganisaties van buurt- en dorpshuizen dan ook op om samen met je gemeente de schade inzichtelijk te maken en af te zetten tegen de door het Rijk toegekende middelen. Deze inventarisaties helpen ons (LVKKLSAbewoners, provinciale koepelorganisaties zoals de BOKD) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om een 2de coronaclaim bij het Rijk neer te leggen.

Een goede manier om de schade inzichtelijk te maken, is de spreadsheet Rekenhulp voor buurt en dorpshuizen die is ontwikkeld door onze collega’s in Limburg. Kijk hier voor meer info.