Ondersteuning voor bewonersinitiatieven

Onderstaand een overzicht van landelijke initiatieven die zijn opgestart om bewoners bij te staan in deze tijd. Indien wenselijk ondersteunen we leden van BOKD bij een aanvraag bij fondsen of noodmaatregelen.

Plannen voor noodfonds bewonersinitiatieven

De Coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Niet alleen het bedrijfsleven en de horeca worden zwaar getroffen door de maatregelen, ook talloze bewonersinitiatieven en dorpshuizen hebben het steeds moeilijker. Verschillende landelijke organisaties en fondsen onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een noodfonds om initiatieven te helpen die nu stil liggen en inkomsten missen. Lees verder.

Hulpfonds & Acute Coronahulp Oranje Fonds

Ook het Oranje fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de Coronacrisis. Er is € 3,5 miljoen gereserveerd voor het hulpfonds om sociale initiatieven te ondersteunen. Kijk op de site van het Oranje Fonds. Daarnaast heeft het Oranje Fonds een versnelde aanvraagprocedure voor coronahulpprojecten.

Handige tips van KNHM

Je werkt hard aan een prachtig burgerinitiatief. Maar door de Corona-maatregelen lopen plannen vertraging op, kunnen activiteiten niet doorgaan en zijn jullie gedwongen de deuren te sluiten, in ieder geval tot 1 juni. De KNHM heeft een checklist gemaakt met handige tips om deze periode door te komen.

Kleine Corona Hulp

Voor extra financiële steun voor initiatieven ten tijde van de Coronacrisis kun je terecht op de website Kleinecoronahulp, dit is een samenwerking van verschillende fondsen die actief is in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting.

Rabobank Coöperatief Fonds

Corona-hulp vanuit de Rabobank. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die klant zijn van de Rabobank kunnen een beroep doen op het Rabobank Coöperatief Fonds.

OProep: Creatieve oplossingen

Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren. Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis) zorg. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Heb je een creatieve oplossing voor een praktische uitdaging dan is het mogelijk aanspraak te maken op een financiële impuls. Lees meer op de website van ZonMw.

NOODSUBSIDIE KWETSBARE OUDEREN

Om kwetsbare groepen als ouderen en zorgvragers tegemoet te komen in deze moeilijke tijd, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tijdelijke noodsubsidie opengesteld; SET Covid-19. De SET Covid-19 stelt een subsidiebedrag van € 50.000 per aanvraag beschikbaar voor zorg- en welzijnsinstellingen om thuiszittende, hulpbehoevende mensen te ondersteunen via beeldzorg. Procesbegeleiding valt eveneens onder het subsidiebedrag. Waardoor, met wat creatief denken en ondersteuning waar gewenst, de toepassing gebruiksvriendelijk en toepasbaar is voor eenieder die voor beeldzorg in aanmerking komt. Zie de volgende link.