Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Veel buurt- en dorpshuizen werken met vrijwilligers, maar er zijn ook buurt- en dorpshuizen die werken met betaalde beheerders. Door de Coronacrisis lopen zij inkomsten mis, terwijl de kosten doorlopen. Buurt- en dorpshuizen kunnen als werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van de regeling waarvan de hoofdlijnen al bekend zijn. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Deze noodmaatregel komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting die is stopgezet als ‘corona-maatregel’.