Hulp aan dorpen in Corona-tijd

Het flexibele team van de BOKD heeft de afgelopen weken tijd gestoken om bij Drentse dorpen het oor te luisteren te leggen. Eén van de vragen die wij stellen aan het dorp is: ‘Hoe gaat het dorp om met alles wat zij tegenkomt in Corona-tijd?’ Welke verhalen zijn schrijnend. Waar komen we juist mooie initiatieven tegen? Maken mensen zich zorgen of weten ze hun weg wel te vinden. En op welk vlak is ondersteuning nodig?

De antwoorden uit deze gesprekken zijn divers. Toch zien wij ook eenduidigheid in wat er zoal speelt in verschillende dorpen.

Corona: een stilleven of stimulans voor initiatief  

We merken dat veel dorpen zich tot nog toe nog aardig redden. De onrust bij sommigen gedurende de eerste onzekere weken van ons Corona tijdperk heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een zekere berusting. We zien tekenen van rust. Vrede. Hier en daar onzekere geluiden over hoe de toekomst eruit gaat zien. 
Er gebeurt, naast dat mensen af en toe bij elkaar op het raam kloppen, een boodschapje doen of hun tuintje onderhouden, niet veel in het dorp. Aan de normaal zo vanzelfsprekende levendigheid ontbreekt het.
We zien ook dorpen die al stappen hebben gezet met het ingang zetten van nieuwe vormen van ontmoeting. Zo bezorgt Stichting Dorpenzorg (gemeenten De Monden/Emmen) de boodschappen nu aan huis, begint Oosterboer in Meppel weer met de maaltijdvoorzieningen voor ouderen (maar nu Corona proof) en wordt bij MFC de Spil in Gasselternijveen activiteiten voor kinderen langzaamaan weer opgestart.

Zorgen en kansen

Naast de algemene “stille” beelden op straat, speelt zich in de hoofden van mensen juist heel veel af. Inmiddels kunnen we daar al voorzichtig wat inzichten over delen. Zo vragen kleinere dorpshuizen zich af hoe zij met de beperkte ruimte straks weer Corona-proof open kunnen gaan.
11 juni organiseert de BOKD een ZOOM-meting over hoe dorpshuizen weer op kunnen starten.

Sommige dorpshuisbesturen zitten met de exploitatie en zien dat reserves na de zomer opraken. Niet weg te denken dorpsevenementen zoals de jaarlijkse bbq of sportevenementen vinden bijvoorbeeld geen doorgang dit jaar. De zomerstop wordt door sommige dorpen juist omgedacht tot zomerstart. Dorpen zijn nu al aan het nadenken over of- en hoe activiteiten deze zomer weer plaats kunnen gaan vinden. 
Het publiek dat met name af komt op de dorpshuisactiviteiten heeft veelal de gemiddelde leeftijd van 50-plus. Besturen verwachten dat de kwetsbare doelgroep voorzichtig is en zich tijdens de 1,5 meter samenleving niet in groepen zal vertonen. Dorpen maken zich daarom ook zorgen over het wegvallen van hun vrijwilligers en vragen zich af hoe zij er in de toekomst weer met voldoende vrijwillige handen activiteiten kunnen organiseren.

Ondersteuningsaanbod BOKD

Dankzij extra middelen vanuit de provincie staat het BOKD-team klaar om dorpen te ondersteunen bij vragen en zorgen rondom Corona. De BOKD zoekt samen met dorpsgenoten naar oplossingen die helpen de leefbaarheid van het dorp te behouden.

Wij helpen bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie voor Kleine Coronahulp en denken mee in financieringsmogelijkheden voor dorpshuisexploitatie.
Naast praktische tips en aanmoediging om kansen te blijven zien, steken we de dorpen een hart onder de riem.

Dorpen spreken hun waardering uit voor de aandacht die wij aan hen schenken. “Weten dat we een beroep kunnen doen op de BOKD heeft een geruststellende werking voor ons”.


Deel je verhaal met ons

Leeft er in jouw dorpsgemeenschap ook zoveel op dit moment? Ben jij trots op hoe jij je samen met dorpsgenoten staande houdt in deze tijd? Ben je enthousiast over een initiatief in jouw dorp dat bijdraagt aan de omgang met Corona-maatregelen of nieuwe vormen van ontmoeting? Of zie je juist op tegen de gevolgen van de Corona-crisis voor jouw dorp? Laat het ons weten. Deel je verhaal met ons. Dat kan op de manier die jij prettig vindt, via onderstaand invulformulier of via een interview. 

Hulpvraag

Dit kan bij onze coördinator projecten Luit Hummel, via l.hummel@bokd.nl of 06-37271453.