FAQ over aanvraag compensatie dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen en Multifunctionele Centra hebben nog vier (4) dagen om een aanvraag in te dienen voor de TOGS-regeling. In dit bericht beantwoorden we veelgestelde vragen over deze financiële tegemoetkoming. Na het lezen weet je hoe je kunt checken of je in aanmerking komt voor de compensatie en hoe het doen van een aanvraag werkt.

Let op! Voordat je verder gaat, even dit: het aanvragen van deze eenmalige gift kan tot vrijdag 26 juni 2020 om 17.00 uur.

Alle vragen op een rij

Wat is de TOGS-regeling?

TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. De TOGS-regeling is een eenmalige gift die bedoeld is voor ondernemers die direct geraakt worden door de coronamaatregelen. Het gaat om een gift van €4.000,-.

De gift moet je zien als een compensatie voor het lijden van omzetverlies in de periode 16 maart – 16 juni 2020. Het gaat om omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal €4.000,-.

Komt ons buurt- of dorpshuis in aanmerking voor financiële compensatie?

Welke organisaties en ondernemingen vallen onder de TOGS-regeling, wordt bepaald op basis van de SBI-code. Die code wordt toegekend als je een onderneming bij de Kamer van Koophandel registreert.

De SBI-codes die op 12 juni 2020 zijn toegevoegd vallen onder de noemer “Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting [88.xxx]”. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit).

Het gaat om de volgende drie SBI-codes:
– 88.99.3 | Lokaal welzijnswerk – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
– 88.99.9 | Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
– 88.10.2 | Welzijnswerk voor ouderen – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra

Niet elke organisatie die deze SBI-code heeft, is ook daadwerkelijk een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum. Daarom moet je bij de aanvraag van TOGS met een aantal punten instemmen, waarmee je verklaart dat je organisatie inderdaad een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum is. Je moet achteraf (bij eventuele controle) kunnen onderbouwen dat je organisatie een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum is.

Wat is de SBI-code van ons initiatief?

Bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt een SBI-code toegewezen op basis van je activiteiten. Je kunt die SBI-code vinden door je KVK-nummer in te vullen in deze zoektool.

Onze SBI-code valt niet onder de TOGS-regeling, kunnen we de code wijzigen?

Als je de verkeerde SBI-code hebt, maar jullie hebben in de praktijk wel een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum, dan kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ‘melding niet aansluitende SBI-code’ doen. Je onderbouwt in een korte toelichting welke SBI-code het beste bij jullie organisatie past op basis van jullie missie en activiteiten.

De SBI-codes die nu ook onder de TOGS-regeling vallen:

– 88.99.3 | Lokaal welzijnswerk – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra (meer info)
– 88.99.9 | Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra (meer info)
– 88.10.2 | Welzijnswerk voor ouderen – alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra (meer info)

Bij de onderbouwing kun je bijvoorbeeld denken aan de beschrijving van jullie missie in de statuten of een beleidsnota waaruit duidelijk wordt dat jullie enkele van de volgende kenmerken hebben:

 • Een fysieke locatie die openbaar toegankelijk is.
 • Gericht op de buurt en haar bewoners, waar bewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten.
 • Op deze manier bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt.
 • De kerntaak is een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten en vraagstukken in de buurt.
 • Het faciliteert diverse activiteiten en initiatieven van en voor bewoners uit de buurt.

De RVO beoordeelt de melding. Binnen drie weken word je op de hoogte gebracht of er een akkoord is voor de wijziging naar een nieuwe SBI-code. Pas na akkoord kun je de aanvraag voor de tegemoetkoming (TOGS) doen. Als je het akkoord van RVO na 26 juni 17.00 ontvangt – wanneer de aanvraagmogelijkheid voor TOGS dus al gesloten is – word je alsnog in staat gesteld om een aanvraag te doen. Dat kan alleen als je de ‘melding niet aansluitende SBI-code’ voor 26 juni 17.00 gedaan hebt.

Het heeft geen zin om een verzoek tot wijziging van de SBI-code bij de Kamer van Koophandel aan te vragen omdat je in principe voor 15 maart 2020 geregistreerd moet staan met een SBI-code die nu onder de TOGS-regeling valt.

Dit is een advies op basis van een telefoongesprek met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 17 juni 2020. Je kunt zelf ook contact opnemen voor extra uitleg over de voorwaarden.

Aan welke voorwaarden moeten we verder voldoen?

Voor dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra zijn de onderstaande voorwaarden belangrijk. Voor de meeste voorwaarden geldt dat je in het aanvraagformulier alleen hoeft aan te geven dat je aan de voorwaarden voldoet. De RVO kan je – tot 5 jaar na uitkering van de tegemoetkoming – vragen aan te tonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

 • Jullie kunnen aantonen dat jullie naast de juiste SBI-code ook echt een dorpshuis, gemeenschapshuis of wijkcentrum hebt. Denk hier bijvoorbeeld aan de beschrijving van jullie missie in de statuten of beschrijving of een beleidsnota waaruit duidelijk wordt dat jullie enkele van de volgende kenmerken hebben:
  • Een fysieke locatie dat openbaar toegankelijk is
  • gericht op de buurt en haar bewoners, waar bewoners op een laagdrempelige manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten.
  • Op deze manier bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt.
  • De kerntaak is een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten en vraagstukken in de buurt
  • Het faciliteert diverse activiteiten en initiatieven van en voor bewoners uit de buurt
  • Het gemeenschapshuis/buurthuis kent een goede balans tussen maatschappelijke activiteiten (het primaire doel) en activiteiten die tot inkomsten leiden om (zelfstandig) de exploitatie rond te krijgen
 • Jullie zijn in de periode van 15 maart t/m 15 juni 2020 tenminste 4.000,- aan inkomsten misgelopen. Denk hierbij aan inkomsten uit zaalverhuur en horeca. Vergelijk bijvoorbeeld de inkomsten van vorig jaar in deze periode, met de inkomsten van dit jaar in deze periode;
 • Jullie hebben in de periode van 15 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste 4.000,- aan vaste lasten gehad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur, hypotheek, gas/water/licht, belastingen, lease – en onderhoudscontracten (zoals kopieermachine, koffiemachine, auto), personeelskosten (voor zover deze niet al onder één van de anderen regelingen zoals de TOZO en NOW gedekt worden), vrijwilligersvergoedingen die doorlopen.
 • Jullie hebben in het lopende  en de afgelopen twee belastingjaren  in totaal niet meer dan 200.000,- aan overheidssteun ontvangen (de-minimisverordening). Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies van het rijk, provincie en gemeente en de Europese Unie. Als je niet zeker weet of een subsidie die jullie eerder hebt ontvangen als de-minimissteun geldt, kun je dit nagaan in de beschikking die jullie voor die subsidie ontvangen hebben. Daar zou het expliciet in moeten of en hoeveel de-minimissteun verleend is. Als je toch nog twijfelt is het goed om contact op te nemen met subsidieverstrekkende instantie, zij kunnen je dit ook vertellen.
 • Jullie organisatie is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd.

Kijk voor alle voorwaarden van de TOGS-regeling hier.

Hoe dienen we de aanvraag voor TOGS in?

De aanvraag voor tegemoetkoming dien je digitaal in. Dat betekent dat je op de RVO-website moet inloggen met een DigiD. Je kunt hier inloggen.

Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze hier aanvragen. Je ontvangt de DigiD na 3 werkdagen. Nadat je hebt ingelogd, maak je een RVO-profiel aan zodat je de TOGS-aanvraag kunt indienen.
Een andere optie is wat tijdrovender en kostbaarder: e-herkenning (niveau 1). Als je deze nog niet hebt duurt de aanvraag daarvan 5 dagen, kost €5,- en meerdere bestuursleden moeten – bij gezamenlijke bevoegdheid – tekenen.

Welke gegevens zijn nodig voor de aanvraag?

 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit van uw onderneming (zie Hoe vind ik onze SBI-code?);
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Een bewijs dat het dorpshuis, gemeenschapshuis, wijkcentrum fysiek gescheiden is van jouw privé-woning. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een huurovereenkomst zijn, of een foto van de ingang waar duidelijk te zien is dat er een aparte ingang is.

Tot wanneer kan ik de aanvraag indienen?

Dat kan tot vrijdag 26 juni 17.00 uur.

We hebben in dit artikel de TOGS-regeling naar beste weten en kunnen uitgelegd, maar de interpretatie van en oordeel over toekenning van TOGS liggen in handen van RVO. Wil je zekerheid hebben over een vraag aangaande je initiatief, dan raden wij je aan hen te bellen. Je kunt zo contact opnemen met RVO.