Extra hulp bij aanvragen en plannen Corona-crisis

DUWTJE IN DE RUG IN ROERIGE TIJDEN

De BOKD heeft van de provincie Drenthe extra middelen gekregen om dorpsorganisaties en -initiatieven te ondersteunen bij het maken van nieuwe plannen of aanvragen van fondsen en steunmaatregelen in verband met de Corona-crisis. 

Dus heb je een goed idee, maar ontbreekt het je aan tijd of kun je wel wat extra denkkracht gebruiken? Of zoek je naar oplossingen voor de periode na de overheidsmaatregelen?

Meld je dan bij onze coƶrdinator projecten Luit Hummel. Dit kan via mail of telefoonnummer 06-37271453.

Met een flexibel team van adviseurs gaat de BOKD de komende twee maanden tot 15 juni de volgende activiteiten realiseren:

  • Advies en ondersteuning voor dorpsorganisaties en -initiatieven op aanvraag;
  • Pro-actief benaderen van dorpsorganisaties en -initiatieven (mede naar aanleiding van de inventarisatie van de effecten van de Corona maatregelen door de BOKD en reeds bekende initiatieven in haar netwerk);
  • Verbinden van dorpsorganisaties en -initiatieven met Corona Fondsen;
  • Uitwerken van plannen met dorpsorganisaties voor de periode na de Corona maatregelen;
  • In kaart brengen van de effecten van de Corona maatregelen op het sociale leven in de Drentse dorpen.

Op onze speciale Corona webpagina en sociale mediakanalen Facebook en Twitter delen we ook regelmatig informatie over regelingen, fondsen en (zorgzame) dorpsinitiatieven.