Eindrapportage gevolgen Coronacrisis

Veel dorpsbelangen, dorpsinitiatieven en buurt- en dorpshuizen ondervinden de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Buurt- en dorpshuizen hebben het zwaar te verduren. Begin april stuurden we alle bij ons bekende dorpshuizen en dorpsinitiatieven, ook die niet bij BOKD aangesloten zijn, een verzoek om onze vragenlijst in te vullen. Ze kregen daartoe de gelegenheid tot 11 mei 2020. De voorlopige uitkomsten van deze vragenlijst deelden we eerder in een tussenrapportage. Inmiddels hebben we een eindrapportage van onze vragenlijst opgesteld.

Het totaal aan omzetderving van alle respondenten zoals opgegeven in onze enquête bedroeg € 809.923  (92 dorpshuizen van de circa 180 buurt- en dorpshuizen hebben gereageerd op onze enquête).

Per 1 juni 2020 zijn de eerste dorpshuizen voorzichtig weer open gegaan, met inachtneming van de door de RIVM gestelde richtlijnen. Veel dorpshuizen kiezen er voor om nog niet open te gaan: gebrek aan vrijwilligers (want vaak kwetsbare groep), minder activiteiten en onzekerheid over verantwoordelijkheden en richtlijnen zijn daarbij argumenten.

Wat is er tot nu toe met onze onderzoeksresultaten gebeurd?

  • BOKD heeft van de provincie Drenthe tijdelijk extra middelen gekregen om dorpsorganisaties en -initiatieven te ondersteunen bij het maken van nieuwe plannen of aanvragen van fondsen en steunmaatregelen in verband met de Corona-crisis.
  • Via acties van onder andere BOKD, onze landelijke koepel LVKK en onze zusterorganisaties en LSA Bewoners hebben de afgelopen weken diverse Kamerleden vragen aan de minister gesteld. Dat heeft er toe geleid dat op 26 mei twee moties in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Op 12 juni heeft het Ministerie van EZK de SBI-codes van buurt- en dorpshuizen toegevoegd aan de lijst met getroffen sectoren en daardoor komen nu zij nu wel in aanmerking voor financiële compensatie.
  • BOKD is met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) en de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) in gesprek geweest over een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden van buurt- en dorpshuizen in Drenthe. Deze vragenlijst wordt samen met het invulprotocol en coronaposter beschikbaar gesteld aan buurt- en dorpshuizen door Drentse gemeenten en BOKD. Zie veelgestelde vragen; openstelling
  • Meerdere gemeenten hebben interesse getoond in de uitkomsten van ons onderzoek. BOKD heeft de tussenrapportage gedeeld met de gemeentelijke contactambtenaren voor dorpshuizen en dorpsbelangen. Daarbij hebben we ook geanonimiseerde gegevens per gemeente beschikbaar gesteld.
  • In verband met de versoepeling van maatregelen per 1 juni 2020 heeft BOKD meegewerkt aan een invulprotocol voor dorpshuizen en andere informatie ten behoeve van heropening van dorpshuizen. Zie invulprotocol
  • BOKD heeft de eerdere tussenrapportage gedeeld met ambtelijke vertegenwoordigers van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VDG en heeft de resultaten zoals verwoord in de eindrapportage op 18 juni gedeeld met de bestuurders die vertegenwoordigd zijn in de commissie Gezondheid en Welzijn van VDG.