Dorpshuizen verkennen mogelijkheden om open te gaan na Corona

De buurt- en dorpshuizen blijven in elk geval tot 20 mei gesloten, maar mogelijk langer. De regering heeft bij verschillende persconferenties een appél gedaan op bedrijven om na te denken over hoe invulling te geven aan de 1,5 meter samenleving.

Een aantal buurt- en dorpshuizen heeft een eerste aanzet gedaan om daar handen en voeten aan te geven. Dorpshuis ‘t Polderhuus in Friesland heeft een concept beleidsnotitie opgesteld en het dorpshuis in Tolbert, Groningen heeft een coronaprotocol opgesteld. De documenten zijn aanvullend op elkaar en niet volledig, maar kunnen wel een mooie aanzet en handig hulpmiddel zijn, om na te denken over de nieuwe situatie in jullie eigen dorps- of buurthuis.

Het platform dorpshuizen, waaronder Doarpswurk in Friesland, Groninger Dorpen en BOKD, wil de komende periode werken aan een coronaprotocol voor buurt- en dorpshuizen. Hebben jullie verbetersuggesties of mooie voorbeelden, dan kun je dat mailen aan Paul van Schie.