Dorpshuizen en wijkcentra komen niet in aanmerking voor compensatieregeling overheid

Dorpshuizen en buurthuizen zijn hard getroffen door maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona virus, maar komen (vooralsnog?) niet in aanmerking voor de compensatieregeling die het RVO beschikbaar heeft gesteld. De officiële naam van deze regeling is ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19.’

Afgelopen weekend is bekend geworden welke sectoren wel en niet in aanmerking komen  voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor de eerste nood voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen.  De extra financiële middelen zijn wel beschikbaar voor horeca en sportkantines, maar dus niet voor buurt- en dorpshuizen.

De afgelopen dagen zijn de LVKK (Landelijke Vereniging van Kleine Kernen), LSA bewoners en de provinciale koepels waaronder BOKD een lobby gestart om buurt- en dorpshuizen alsnog aan die lijst van getroffen sectoren toe te voegen. Een van de uitkomsten was een persbericht dat op maandag 30 maart is verstuurd naar alle landelijke en regionale media. RTV Drenthe heeft op dinsdag 31 maart op radio en TV aandacht besteed aan het onderwerp.

De komende periode gaan wij onze stinkende best doen om buurt en dorpshuizen met de codes  88.102, 88.902, 88.993 en 88.999 aan de lijst toe te voegen en houden jullie via onze nieuwsbrief en website op de hoogte van de ontwikkelingen.