BOKD vraagt met 2 initiatiefnemers compensatie aan via SET COVID-19

Sociaal contact valt weg met landelijke maatregelen

Het gemeenschapsleven draait niet als voorheen. De landelijke maatregelen raken niet alleen individuen, ook het dorps- en gemeenschapsleven ligt voor een groot gedeelte plat. In sommige dorpen zien we inventieve initiatieven als paddenstoelen de grond uit schieten. Overal in den lande zetten vrijwilligers zich in om zorg te dragen voor hun nabije omgeving. Het naoberschap dat in de meeste dorpen al natuurlijk werd opgepakt door vrijwilligers, is ineens iets waar veel Nederlanders zich mee bezig lijkt te houden. Ondanks de geboden hulp valt een deel van de dorpsbewoners ten gevolge van de maatregelen tussen wal en schip. Het betreft de alleenstaande, oudere of hulpbehoevende inwoner. Voorheen konden zij terecht bij ontmoetingspunten of kwam wekelijks een familielid, kleinkind of hulpverlener over de vloer. Met de huidige maatregelen valt het sociale contact voor deze doelgroep volledig weg. Dorps- en buurthuizen zijn dicht en activiteiten zijn gestaakt. 

Noodsubsidie inzetbaar voor Drentse dorpen?  

BOKD verkent momenteel in samenwerking met 2 initiatiefnemers of ook dorpen gebruik kunnen maken van deze stimuleringsregeling. Dorpenzorg ziet het zitten om een digitaal platform voor gebruikers, familieleden en dorpsgenoten op te zetten dat ook na Corona nog functioneel en efficiënt werkt. Dagbesteding De Beek en woonzorgcentrum De Zwarte Racker in Nieuw-Schoonebeek staan te popelen om beeldzorg te verlenen aan hun thuiszittende ouderen, zodat de doelgroep haar dagritme grotendeels weer op kan pakken met koffiemomenten en beweegactiviteiten. 

Om kwetsbare groepen als ouderen en zorgvragers tegemoet te komen in deze moeilijke tijd, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tijdelijke noodsubsidie opengesteld; SET Covid-19. De SET Covid-19 stelt een subsidiebedrag van € 50.000 per aanvraag beschikbaar voor zorg- en welzijnsinstellingen om thuiszittende, hulpbehoevende mensen te ondersteunen via beeldzorg. Procesbegeleiding valt eveneens onder het subsidiebedrag. Waardoor, met wat creatief denken en ondersteuning waar gewenst, de toepassing gebruiksvriendelijk en toepasbaar is voor eenieder die voor beeldzorg in aanmerking komt. Zie de volgende link. 

De pilotdorpen hebben beiden ten doel om ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden weer plezier in de dag te laten beleven. Nu is het wachten op een toekenning.  Wil jij als dorpsgemeenschap of (zorg)initiatief ook iets doen met beeldzorg? Of heb je een razend enthousiast idee dat binnen één van de andere subsidieaanvragen past? Neem dan contact op met Luit Hummel via 06-372714653 of mail l.hummel@bokd.nl.