Congres “Het experiment van de Drentsche Aa”

Op donderdag 2 juli 2015, een zinderend warme zomerdag, bezochten meer dan driehonderd beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, natuurbeheerders & bewoners het Drentse dorp Zeegse om stil te staan bij het vijftig jarige Gedachtenplan van de Drentsche Aa. Het Gedachtenplan en de uitwerking daarvan in de navolgende decennia was niet alleen van grote betekenis voor het stroomgebied, maar heeft ook een duidelijke invloed gehad op het natuurbeleid, de erfgoedzorg en de plattelandsontwikkeling  elders in ons land en zelfs daarbuiten. Sleutelfactoren daarbij waren een goede samenwerking tussen onderzoek, ontwerp, beleid en beheer, en een sterke participatie van bewoners.