Colofon

Deze website is de officiële site van BOKD op internet. De eindverantwoordelijkheid voor publicatie van deze website ligt bij het bestuur van de vereniging. Aan de op deze website aanwezige informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

REdactie

De redactie van deze site is de verantwoordelijkheid van de medewerkers van BOKD. Als er informatie op deze site staat waarmee je het oneens bent dan kun je daarover contact opnemen met Sonja Corsmit die eindverantwoordelijk is voor de website.

Grafische vormgeving en techniek

In opdracht van de BOKD heeft Wieswies uit Sleen de website gemaakt. Frits Eefting van Eefting-Consultancy is onze it-specialist.

Fotografie

Beeldmateriaal geplaatst op deze website is beschikbaar gesteld door Saskia Jans van Fine Art Fotografie. Zij is onze huisfotograaf en werkt in opdracht van BOKD. Ook van foto’s die voor de Knapzakroutes worden gebruikt, kunnen we gebruik maken. Als we foto’s plaatsen van een andere fotograaf dan maken we daarvan melding. Het kan gebeuren dat we een foto plaatsen zonder toestemming, mocht je daar bezwaar tegen hebben dan kun je dat direct doorgeven.

Vragen, opmerkingen of suggesties

Heb je vragen, opmerkingen en/of suggesties over onze website? Werkt er iets niet goed? Wij stellen je reactie op prijs. 

Communicatie BOKD

Als je ons logo in je communicatie uitingen wilt gebruiken dan graag voor gebruik contact opnemen. Gewenste formaten zijn hieronder te downloaden: