Sleen krijgt elektrische deelauto

Elektrische deelauto in Sleen bron artikel: werkgroep Duurzaam Sleen Sleen krijgt een elektrische deelauto. Een mooi initiatief van inwoners, tot stand gekomen samen met de werkgroep Duurzaam Sleen van Dorpsbelangen. De auto krijgt een eigen laadpaal op een centrale plek in het dorp. Iedereen van 18 die minimaal een jaar een rijbewijs heeft, kan zich … Lees meer

Fondsennieuws: Dr. C.J. Vaillant Fonds

Naar aanleiding van een van onze 1,5 meter sessies werden we door Streekbelang Fort gewezen op een fonds dat nog niet heel veel bekendheid heeft in Drenthe, het Dr. C.J. Vaillant Fonds. Streekbelang Fort gebruikte de bijdrage van het fonds voor de aanschaf van een duofiets. Er wordt een breed scala aan projecten gefinancierd vanuit … Lees meer

Bijeenkomst Drenthe Deelt: Naoberschap als motor voor duurzame initiatieven

Is jouw duurzame groep, dorpsbelangvereniging of energiecoöperatie actief in Drenthe? Denken jullie wel eens na over andere manieren om samen duurzame impact te maken? Sluit dan 7 december om 19:00 uur aan bij de online bijeenkomst over duurzame deelinitiatieven, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF). Tijdens deze bijeenkomst wordt gekeken waar je in … Lees meer

De nieuwe Omgevingswet: de omgeving maken we samen…

Gemeenten krijgen per 1 januari 2022 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Deze voegt een groot aantal sectorale regelingen samen. Voor een dorp betekent het o.a. heel concreet dat het bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan. Met de Omgevingswet moet de overheid straks meer en sneller kunnen inspelen op integrale ontwikkelingen in onze leefomgeving. Meer … Lees meer

Bewonersinspiratie Conferentie Veenkoloniën terugkijken

Op zaterdag 24 oktober vond de online Bewonersinspiratie Conferentie plaats. De organisatie van de middag lag in handen van het kernteam Kracht van de Veenkoloniën. Live keken zo’n 100 mensen mee. Inmiddels loopt de teller op richting het dubbele aantal kijkers, want ook nu nog is het volledige programma met muzikaal intermezzo en filmpjes terug … Lees meer

Plattelandsparlement 2019: de 5 thema’s

DE DORPSORGANISATIE Ter voorbereiding op het PlattelandsParlement werd een artikel geschreven, met daarin een mooi voorbeeld van ‘om de hoek’: Netwerk Den Andel. Het artikel is hier te downloaden. Komend jaar gaat BOKD ook uitgebreid stilstaan bij het thema dorpsorganisatie. Dorpen kunnen tevens het Kleine Kernen Spel spelen. OMGEVINGSWET Afgelopen maanden hebben we in samenwerking … Lees meer

Van Brötchen naar dreuge worst! Uitwisseling  tussen Duitse en Nederlandse dorpen

Internationale excursie en uitwisseling  tussen Duitse en Nederlandse dorpen over het behoud van dorpsvoorzieningen Op 21 november zijn 40 vertegenwoordigers van dorpen uit Drenthe en Emsland in het kader van het Interreg programma ‘Dorf im Dialog’  op bezoek geweest bij een viertal inspirerende initiatieven aan beide zijden van de grens! Doel was om te leren … Lees meer

PlattelandsParlement 2019 : Dorpsondersteuners

Op 23 november vond in het Oost-Brabantse Venhorst het landelijke PlattelandsParlement plaats. Vanuit de Drentse dorpen en dorpshuizen was een kleine delegatie aanwezig. Het programma bestond uit workshops en debatten over vijf actuele thema’s: dorpsondersteuners, herbestemming, dorpsorganisatie, omgevingswet en kringlooplandbouw. Kamerleden Erik Ronnes (CDA), Rutger Schonis (D66) en Roelof Bisschop (SGP) waren aanwezig en gingen … Lees meer

Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw Buinen, nieuw lid van BOKD

Nieuw-Buinen is een dorp met bijna 5.000 inwoners. Als vereniging hebben wij circa 550 leden. Wij zijn een enthousiast bestuur dat als doel heeft om de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen en te behouden. Daarnaast willen wij ons dorp op een positieve manier op de kaart zetten. Wij behartigen dan ook de belangen van … Lees meer