Terugblik nieuwjaarsborrel BOKD

Op 18 januari organiseerde BOKD voor het eerst een online nieuwjaarsborrel. We telden 50 deelnemers, dus een mooie opkomst. Iedereen had van te voren post gekregen: een lekkere hartvormige stroopwafel en een paar zakjes thee. De digitale borrel, live uitgezonden via Zoom, werd muzikaal omlijst door de bekende Drentse zangeres Martijje die een waar huiskamerconcert … Lees meer

Drentse Energie Driedaagse op 4, 5 en 6 februari 2021

Op 4, 5 en 6 februari 2021 vindt de Drentse Energie Driedaagse plaats in een spectaculaire virtuele omgeving. Tijdens dit online event word je meegenomen in de wereld van zonne- en windenergie en het verminderen van ons aardgasgebruik in de regio Drenthe – de Regionale Energiestrategie (RES). Drie dagen lang kun je vanaf je bureau … Lees meer

Frisse Start na corona, extra geld voor dorps- en buurthuizen

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties … Lees meer

Uitnodiging online informatiebijeenkomst subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven 18 januari 2021

Bent u als Drentse inwoner bezig met een lokaal energie-initiatief of wil u (met eengroep bewoners) aan de slag met maatregelen die nodig zijn in de energietransitie?Provincie Drenthe stelt sinds 1 januari 2021 subsidie beschikbaar voor deze zogehetencollectieve energie-initiatieven. Met deze subsidieregeling kunnen Drentse inwoners enbewonersgroepen via lokale initiatieven zelf aan de slag. Ook bestaandeenergiecoöperaties … Lees meer

Aangepaste versie rekenhulp exploitatie dorpshuizen met toelichting

rekenhulp Deze tool is vanaf de zomer beschikbaar en met name geschikt om je inkomstenderving zichtbaar te maken. Dat is van waarde zodat je ook richting gemeente (je contactpersoon) aan kunt geven waarop je verlies maakt en een appel kunt doen op mogelijke ondersteuning. Voor de gemeente is het van waarde om overzicht te hebben; … Lees meer

Wandelen in Lhee-Lheebroek tijdens de kerstvakantie

Steeds meer Knapzakroutes zijn gedigitaliseerd. Als je op Knapzakroutes kijkt, zie je dat er inmiddels 27 routes gratis beschikbaar zijn. Deze maand brengen we Knapzakroute 11 Lhee – Lheebroek onder de aandacht. De route, grotendeels door het Nationaal Park Dwingelderveld, is ongeveer 19 kilometer, maar mocht je dat te veel vinden dan kan de route … Lees meer

DKK Gelderland en BOKD: dorpen samen sterk in de Regionale Energie Strategie

Verduurzamen en energiebesparing staan bij alle gemeenten hoog op de agenda. De koers daarvoor wordt vastgelegd in de Regionale Energie Strategie, de RES. Wat betekent dat voor bewoners en hoe kunnen zij daar invloed op uitoefenen? In 2020 is er in alle regio’s en gemeentes gewerkt aan een concept RES, in 2021 wordt deze daadwerkelijk … Lees meer

Digitale nieuwsjaarsborrel BOKD op 18 januari

Let op! De borrel is voor zowel leden als relaties van de BOKD. Wees welkom! Op maandag 18 januari van 17.00 tot 18.00 uur organiseren we een online Nieuwjaarsborrel. Graag nodigen we je hiervoor uit. Naast de toost op het nieuwe jaar, gaan we in op de activiteiten en projecten in de Drentse buurten en … Lees meer