De Wolden gastheer van Drentse Dorpendag

Op 30 oktober van 9.30 tot 15.00 uur gaan we elkaar ontmoeten tijdens de Drentse Dorpendag in gemeente De Wolden. Op zoek naar inspiratie en verdieping, nieuwe kansen voor dorp of dorpshuis? In gesprek met lokale en regionale politiek en beleidsmakers? Of op zoek naar de juiste personen om je initiatief verder te helpen? Op … Lees meer

Voor in de agenda: Nationaal PlattelandsParlement én Dorpsvernieuwingsprijs

Zaterdag 20 november in de Trefkoele+ in Dalfsen De LVKK (Landelijke Vereniging Kleine Kernen), OVKK (Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen) en de provincie Overijssel heten je van harte welkom op het landelijke PlattelandsParlement 2021. PLATTELANDSPARLEMENT 2021: ‘PLATTELAND KIEST POSITIE!’ Het platteland verandert nog sneller dan de stad. Dorpen en kleine kernen zijn het thuis van … Lees meer

Ook dorpsfeesten die afgeblazen worden kunnen nu compensatie krijgen

bron: LVKK Het kabinet stelt meer geld beschikbaar voor ondernemers die een evenement moeten afblazen vanwege de coronamaatregelen. Mede dankzij de actie van vier burgemeesters deze week, komen nu ook dorpsfeesten die niet door kunnen gaan in aanmerking voor compensatie. De bestaande Garantieregeling Evenementen wordt op een aantal punten uitgebreid. Zo gaat het maximale subsidiebedrag van 80% … Lees meer

Bereikbaarheid BOKD in zomer

De komende weken is ons kantoor telefonisch en per mail slecht bereikbaar. Spreek je vraag in via de voicemail. Dan proberen wij zo spoedig mogelijk te reageren. Vanaf 9 augustus zullen we mails weer beantwoorden. Op www.bokd.nl vind je ook de contactgegevens van de medewerkers van BOKD.

Apotheekhoudende Huisartsen onder druk?

Eind mei vond een overleg plaats van de Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie met NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar) en onze landelijke koepel  LVKK. Op de agenda: de gevolgen van het in gang gezette beleid van zorgverzekeraars t.a.v. het afbouwen van de AHHAP’s (Apotheek Houdende Huisarts Praktijken). Omdat de kleinere apotheken verbonden aan huisartspraktijken, onder druk staan, … Lees meer

Zorgzaam dorp Annen

‘Dichtbij, laagdrempelig, praktisch en betrokken.’ Weer een nieuw dorp op onze kaart met Zorgzame Dorpen. We kregen informatie uit Annen over hun project Naoberhulp Annen. Via een huis-aan-huis gehouden enquête is er een inventarisatie gemaakt van vraag naar en aanbod van Naoberhulp in Annen. Inmiddels is er een aardig bestand aan vrijwilligers die regelmatig of … Lees meer

Nieuwe datum voor start Omgevingswet: 1 juli 2022

Bron: Provincie Drenthe De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in … Lees meer

Provinciaal geld voor wooninitiatieven

Dorpen die nadenken over nieuwe woonprojecten opgelet! De provincie werkt aan een startsubsidies voor nieuwe wooninitiatieven. Vooruitlopend op deze regeling kunnen initiatiefnemers al een aanvraag doen via wooninitiatieven@drenthe.nl. Lees hieronder het volledige bericht van Provincie Drenthe. De provincie Drenthe geeft een startsubsidie van € 4.537,50 aan het bewonersinitiatief “Samen Sterk” in Vledder om negen starterswoningen te … Lees meer

Vier Drentse dorpen doen mee aan Dorpsvernieuwingsprijs

Afgelopen dinsdag sloot de inschrijving voor de landelijke Dorpsvernieuwingsprijs. Deze prijs wordt eens per twee jaar georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). BOKD is namens de Drentse dorpen en dorpshuizen lid van de LVKK. Al twee keer in de geschiedenis van deze prijs was er een Drentse winnaar. In 2003 was het … Lees meer