Tweede Kamer stemt in met moties dorps- en buurthuizen

De leden van de Tweede Kamer hebben op 26 mei 2020 de twee moties die waren ingediend door William Moorlag (PvdA) en Frank Futselaar (SP) om de dorps- en buurthuizen onder de TOGS-regeling te laten vallen aangenomen! Alle partijen, behalve regeringspartijen VVD, ChristenUnie en het CDA van Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder, stemden voor. Goed nieuws … Lees meer

Teleurstelling afbouw salderingsregeling bij dorpshuizen en sportverenigingen

De Drentse aanjagers van verduurzaming van dorpshuizen en sportverenigingen zijn teleurgesteld in de afbouw van de salderingsregeling, zoals die door minister Wiebes is voorgesteld. Voor dorpshuizen en sportverenigingen komt geen uitzonderingspositie. Daardoor verliezen deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen een belangrijk stuk rendement. aanloop Paul van Dijk (Drenthe Sport Duurzaam), Paul van Schie (BOKD) en Peter Zwiers … Lees meer

Lobby BOKD bij Noordelijke Kamerleden

De afgelopen weken heeft BOKD gelobbyd bij Noordelijke Kamerleden om buurt- en dorpshuizen toegevoegd te krijgen aan de lijst met getroffen sectoren van de compensatieregeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), ofwel de ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. Anders dan de horeca en sportkantines kunnen buurt- en dorpshuizen daar geen aanspraak op maken. Er is contact geweest … Lees meer

“ons dörpshuus” 2e Exloërmond krijgt 2215 euro terug van belastingdienst

Dorps- en buurthuizen komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) teruggave van de energiebelasting. Dat kan met terugwerkende kracht van 5 jaar. Sommige dorpshuizen gaan er vanuit dat zij daar geen aanspraak op kunnen maken, maar dat is vaak onterecht! Afgelopen januari was BOKD aanwezig bij het gemeentelijk dorpshuizenoverleg in de gemeente Borger Odoorn. Daar bleek dat … Lees meer

Uitkomsten Energiescans dorpshuizen

Afgelopen maanden zijn bij tien dorpshuizen in Drenthe energiescans uitgevoerd door Syplon. Dit zijn scans die de besparingsmogelijkheden van een gebouw in kaart brengen, gebaseerd op het huidige energieverbruik, de gebruikers en de bouwkundige aspecten van het gebouw. Een energiescan levert naast een lijst met energiebesparende maatregelen, ook inzicht op in de energiestromen van het … Lees meer

Uitkomsten Energiemonitoring in dorpshuizen

De coronacrisis heeft grote impact op de gehele samenleving. Dit geldt zeker ook voor dorpshuizen en het laatste waar je waarschijnlijk in deze bizarre tijd aan denkt is het gebouwbeheer en energie. Toch is het goed om daar even bij stil te staan. Uit de energiemonitoring die inmiddels draait bij acht Drentse dorpshuizen, is gebleken … Lees meer