Aanvraag indienen teruggaaf energie belasting loont de moeite

De BOKD geeft adviezen en kan onder anderen ook van dienst zijn bij de aanvraag voor teruggaaf van de energie belasting. Voorzitter Roelie Rozema: Dorpshuis De Snikke te Fort had tot nu toe nog nooit teruggave aangevraagd. Een gemiste kans, want dat heeft het dorpshuis een bedrag 3907 euro opgeleverd. De regeling is van toepassing … Lees meer

Vereiste minimum aan vaste lasten TVL Q1 2021 verlaagd naar €1.500

Vanaf de week van 15 februari kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Doordat het vereiste minimum aan vaste lasten over dit kwartaal wordt verlaagd naar €1.500 komen waarschijnlijk meer buurt- en dorpshuizen voor deze regeling in aanmerking. Om de vaste lasten te bepalen wordt met een vast percentage van … Lees meer

Trends voor vrijwilligerswerk in 2021 onderzocht

NLvoorelkaar onderzoekt samen met de Prof. dr. Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit jaarlijks de nieuwste trends op het gebied van vrijwilligerswerk, vrijwillige inzet, zelfredzaamheid en eenzaamheid en uiteraard de rol van een online platform hierin. Ze combineren een big data analyse over meer dan 350.000 platformactiviteiten en een grootschalig vrijwilligersonderzoek (13.926 respondenten) zodat ze … Lees meer

We roepen buurt- en dorpshuizen op historisch beeldmateriaal met ons te delen

BOKD is op zoek naar historisch beeldmateriaal van verloren functies van buurt- en dorpshuizen De eerste dorpshuizen in Drenthe zijn ontstaan in 1915. Dat waren Ons Dorpshuis in Paterswolde en Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. Deze dorpshuizen hadden vooral een educatieve functie. In de loop der jaren zijn daar tal van buurt- en dorpshuizen bijgekomen. Naast … Lees meer

Tussenrapportage Uitkomsten Rekenhulp

Afgelopen najaar hebben maar liefst 75 buurt- en dorpshuizen de rekenhulp ingevuld en opgestuurd naar hun gemeente. De BOKD heeft deze -of een samenvatting daarvan- ook ontvangen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een groot bestand waardoor we een beter beeld hebben gekregen van de gevolgen van de coronacrisis op buurt en dorpshuizen. uitkomsten in … Lees meer

Dorpshuistip van de maand: Digitale Live stream ‘Siepel proot’ in Dwingeloo

Nu het openbare leven nog stil ligt, is er ook in dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo niets te doen. Toch wil Over Entinghe ook in deze tijden graag een ontmoetingsplaats zijn voor alle Dwingelers. En als dat niet in levende lijve kan, dan maar digitaal. Vanaf 7 februari jl. organiseert Over Entinghe vier zondagmiddagen vanaf … Lees meer

Vrijwilligersvergoeding in 2021 verhoogd naar €1800

In het Belastingplan 2021 van waarmee ook de Eerste Kamer in december 2020 heeft ingestemd, is een verhoging van de maximale vrijwilligersvergoeding opgenomen van maximaal €1800,- per jaar en €180,- per maand. Indexering Eerder bij de behandeling van het Begroting 2020 is in de Eerste Kamer een motie aangenomen om de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks … Lees meer

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen mogelijk uitgesteld, Tweede Kamer wil wetsvoorstel controversieel verklaren

Behandeling wet over verkiezingen heen getild De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel wordt verklaard. Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld. Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de … Lees meer

Informeren en aanvragen Podium Platteland 2.0

Provincie Drenthe ondersteunt sociaal-culturele projecten waarbij de deelnemers zelf mee kunnen doen en de sociale verbondenheid in dorpen, buurten en wijken wordt versterkt. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024. Met Podium Platteland 2.0 wil de provincie Drenthe sociaal-culturele projecten ondersteunen waarbij de deelnemers zelf mee kunnen doen en de sociale verbondenheid in dorpen, buurten en wijken … Lees meer