Frisse Start na corona, extra geld voor dorps- en buurthuizen

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar … Lees meer

Update: Coronamaatregelen per 15 december voor dorpshuizen

Op maandag 14 december kondigde Minister-President Rutte aan dat ons land in lockdown gaat. Wat betekent dit voor onze buurt- en dorpshuizen? We hebben de Veiligheidsregio Drenthe gevraagd om de consequenties voor buurt- en dorpshuizen … Lees meer