Frisse Start na corona, extra geld voor dorps- en buurthuizen

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties … Lees meer

Update: Coronamaatregelen per 15 december voor dorpshuizen

Op maandag 14 december kondigde Minister-President Rutte aan dat ons land in lockdown gaat. Wat betekent dit voor onze buurt- en dorpshuizen? We hebben de Veiligheidsregio Drenthe gevraagd om de consequenties voor buurt- en dorpshuizen toe te lichten. Vanaf 15 december In ieder geval tot en met 8 februari 2021 zijn buurt- en dorpshuizen en … Lees meer

Aangepaste versie rekenhulp exploitatie dorpshuizen met toelichting

rekenhulp Deze tool is vanaf de zomer beschikbaar en met name geschikt om je inkomstenderving zichtbaar te maken. Dat is van waarde zodat je ook richting gemeente (je contactpersoon) aan kunt geven waarop je verlies maakt en een appel kunt doen op mogelijke ondersteuning. Voor de gemeente is het van waarde om overzicht te hebben; … Lees meer

Terugblik 1,5 meter sessie: bijeenkomst rekenhulp en actualiteiten

We geven je een terugblik van 2 december jl. toen een online 1,5 meter sessie werd gehouden over de onderwerpen: rekenhulp, Motie Frisse start en tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Let op: vul de komende week de rekenhulp in en stuur deze door naar jullie contactpersoon binnen de gemeente. Tijdens de sessie werd gebruikt gemaakt van … Lees meer

Mondkapje verplicht, aanpassing corona poster voor buurt- en dorpshuizen

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station en dat geldt ook voor buurt- en dorpshuizen en multifunctionele accommodaties. Dat was voor de LVKK/ platform dorpshuizen.nl reden om … Lees meer

TVL 4e kwartaal eind november open voor buurt- en dorpshuizen

Vanaf eind november kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL )Q4 2020 (oktober tot en met december 2020) en dat geldt dus ook voor dorps- en buurthuizen. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur. Nieuw is dat bedrijven voor het 4e kwartaal van 2020 geen specifieke … Lees meer

Persconferentie coronavirus 17 november

Op dinsdag 17 november waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie om de maatregelen af te kondigen. Met ingang van woensdag 18 november gaan we terug naar de maatregelen zoals die waren afgekondigd met ingang van 14 oktober jl. Kort samengevat betekent dit dat buurt- en dorpshuizen weer open mogen en … Lees meer

Motie ‘frisse start na corona’ voor buurt- en dorpshuizen na corona

Op woensdag 11 november jl. is de motie ‘Frisse Start na corona’ besproken in het Drents Parlement en aangenomen. De motie is een steuntje in de rug voor buurt en dorpshuizen en andere maatschappelijke initiatieven. Het sociale leven in dorpen, kernen en wijken hapert al 8 maanden lang en het einde van die periode is … Lees meer

Videma, Buma en Sena compenseren buurt- en dorpshuizen voor gedwongen coronasluiting

Van 15 maart tot 1 juni van dit jaar waren de deuren van de buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona, op last van de overheid gesloten. Dorps- en buurthuizen waar muziek ten gehore wordt gebracht en/of televisieprogramma’s worden vertoond moeten hiervoor betalen maar hebben in deze maanden geen gebruik kunnen maken van hun licentie bij Buma, Sena … Lees meer