Tijdelijke subsidieregeling voor buurthuizen en vrijwilligersorganisaties in gemeente Assen

Buurthuizen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Assen kunnen vanaf 1 april tijdelijk subsidie aanvragen om de coronatijd door te komen. Er zijn twee subsidieregelingen opgezet. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op de regeling ‘Frisse Start Vrijwilligers’ om sociale of culturele activiteiten op te starten tijdens en na de coronapandemie. In totaal is 97.798 euro beschikbaar. … Lees meer

Buma en Sena compenseren dorpshuizen ook voor 2e lockdown 2020

De Collectieve Belangenorganisaties (CBO’s) Buma en Sena gaan de buurt- en dorpshuizen ook compenseren voor de 2e periode dat zij in 2020 de deuren moesten sluiten vanwege corona. Het gaat om de weken van 4 november tot het eind van het jaar. Buurt- en dorpshuizen ontvangen een creditfactuur en restitutie. Dorps- en buurthuizen waar muziek … Lees meer

Vaste lasten buurt- en dorpshuizen beduidend hoger dan bij TVL gehanteerde 11%

Een meer dan 100  keer ingevulde enquête op de website Dorpshuizen.nl toont aan dat de vaste lasten bij buurt- en dorpshuizen gemiddeld 55% ten opzichte van de omzet bedragen. Daarnaast is uit onderzoek van de BOKD onder 49 buurt- en dorpshuizen een percentage vaste lasten van 51% naar voren gekomen. Hieruit blijkt dat het door de RVO bij buurt- … Lees meer

Hoe informeer je inwoners in coronatijd? Inspiratie uit Grolloo en Witteveen

Hoe betrek je inwoners bij je werkzaamheden, die ook tijdens corona doorgaan, als je geen bijeenkomsten in het dorpshuis kunt organiseren? Dat is een vraag waar veel dorpen mee worstelen. En het is zeker nu belangrijk om iedereen ‘erbij’ te houden. Je hebt je vrijwilligers straks weer hard nodig als alle activiteiten weer los kunnen. … Lees meer

Frisse Start na corona, extra geld voor dorps- en buurthuizen

Vrijwilligersorganisaties ontvangen van de provincie financiële steun, zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Via een digitaal portaal is meer informatie te vinden over de subsidie die de provincie beschikbaar stelt. Het aanvragen van de subsidie gaat via de Drentse gemeenten, omdat zij het beste inzicht hebben in de organisaties … Lees meer

Update: Coronamaatregelen per 15 december voor dorpshuizen

Op maandag 14 december kondigde Minister-President Rutte aan dat ons land in lockdown gaat. Wat betekent dit voor onze buurt- en dorpshuizen? We hebben de Veiligheidsregio Drenthe gevraagd om de consequenties voor buurt- en dorpshuizen toe te lichten. Vanaf 15 december In ieder geval tot en met 28 april 2021 zijn buurt- en dorpshuizen en … Lees meer

Aangepaste versie rekenhulp exploitatie dorpshuizen met toelichting

rekenhulp Deze tool is vanaf de zomer beschikbaar en met name geschikt om je inkomstenderving zichtbaar te maken. Dat is van waarde zodat je ook richting gemeente (je contactpersoon) aan kunt geven waarop je verlies maakt en een appel kunt doen op mogelijke ondersteuning. Voor de gemeente is het van waarde om overzicht te hebben; … Lees meer

Terugblik 1,5 meter sessie: bijeenkomst rekenhulp en actualiteiten

We geven je een terugblik van 2 december jl. toen een online 1,5 meter sessie werd gehouden over de onderwerpen: rekenhulp, Motie Frisse start en tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Let op: vul de komende week de rekenhulp in en stuur deze door naar jullie contactpersoon binnen de gemeente. Tijdens de sessie werd gebruikt gemaakt van … Lees meer