Corona: houd rekening met je vrijwilligers

Starten jullie de komende weken ook je activiteiten weer op? Houd dan rekening met je vrijwilligers. NOV, de ‘brancheorganisatie’ voor vrijwilligerswerk maakte een afwegingskader voor vrijwilligerswerk in corona-tijd. En samen met Movisie ontwikkelden ze ook een uitgebreide handreiking voor vrijwilligersorganisaties. Oog en aandacht voor vrijwilligers van groot belang Sommige vrijwilligers zullen hun werkzaamheden schouderophalend weer … Lees meer

Spreadsheet Rekenhulp voor buurt- en dorpshuizen

De afgelopen tijd zijn een aantal mensen in samenwerking met VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) aan de slag geweest om een ‘spreadsheet rekenhulp’ te ontwikkelen voor buurt- en dorpshuizen. Deze rekenhulp is in eerste instantie bedoeld om snel inzicht te verschaffen in de financiële situatie ten tijde van het coronavirus. Het geeft besturen van gemeenschapsaccommodaties de mogelijkheid … Lees meer

Dorpshuis weer open, hoe doe je dat coronaproof?

Verslag online bijeenkomst 11 juni Per 1 juni 2020 zijn de eerste dorpshuizen voorzichtig weer open gegaan, met inachtneming van de door de RIVM gestelde richtlijnen. Verschillende dorpshuizen kiezen er voor om nog niet (volledig) open te gaan: gebrek aan vrijwilligers (want vaak kwetsbare groep), minder activiteiten en onzekerheid over verantwoordelijkheden en richtlijnen zijn daarbij … Lees meer

FAQ over aanvraag compensatie dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen en Multifunctionele Centra hebben nog vier (4) dagen om een aanvraag in te dienen voor de TOGS-regeling. In dit bericht beantwoorden we veelgestelde vragen over deze financiële tegemoetkoming. Na het lezen weet je hoe je kunt checken of je in aanmerking komt voor de compensatie en hoe het doen van een aanvraag … Lees meer

Documentaire buurthuis Overvecht in Corona tijd

Normaal zorgt buurthuis “de Boog” in Utrecht Overvecht voor verbondenheid in de wijk. Sociaal makelaar Geesje en haar collega’s houden hierdoor goed zicht op wat er in de wijk speelt. Maar de Corona crisis heeft het dagelijkse leven in Nederland flink stil gelegd. Ook het buurthuis moest hierdoor sluiten. Een flinke uitdaging voor veel mensen. Hoe … Lees meer

Veelgestelde vragen dorpshuizen mbt openstelling

Sinds 1 juni jl. hebben de eerste dorpshuizen de deuren weer geopend en anderen wachten daarmee tot na de zomervakantie. In de afgelopen weken zijn bij de BOKD, Drentse gemeenten en de Veiligheidsregio Drenthe veel vragen binnen gekomen over de openstelling van buurt- en dorpshuizen. Hoeveel mensen mogen we ontvangen, is een corona-protocol verplicht, mogen … Lees meer

Corona-protocol buurt- en dorpshuizen

Dorps- en buurthuizen mogen per 1 juni 2020 weer open en veel hebben dat al gedaan of zijn bezig met de voorbereidingen daarvan. We krijgen nogal eens de vraag of het verplicht is om een protocol op te stellen, onder wiens verantwoordelijkheid dat valt en of het protocol door ‘derden’ moet worden beoordeeld? Eigen verantwoordelijkheid! … Lees meer