Programma’s voor dorpen

De BOKD heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten op het gebied van leefbaarheid op het Drentse Platteland. In de beginjaren van de BOKD lag de nadruk meer op de ruimtelijke aspecten van de leefbaarheid zoals de bebouwde woonomgeving, de cultuurhistorie en het dorpslandschap. De afgelopen jaren zijn ook de sociale aspecten aan de orde gekomen. Een mooi voorbeeld hiervan  is de Vijf Sterren methode.

5 sterren

Leefbaarheid in kleine dorpen is een veelzijdig onderwerp waar op verschillende manieren naar gekeken kan worden. Om inzichtelijk te maken wat het projectbureau voor u kan betekenen, hebben  we de projecten ingedeeld in vijf programma’s:

  • Dorpsontwikkeling
  • Cultuur en kunst
  • Natuur en landschap
  • Welzijn, zorg en voorzieningen
  • Wonen en leefomgeving