Projectbureau

Het projectbureau van de BOKD heeft als doel het ondersteunen en mede uitvoeren van projecten ter versterking van de leefbaarheid van het platteland. De basis van de projecten die uitgevoerd worden, sluit aan bij de vraag van de ledendorpen van de BOKD. Het samen met dorpen ontwikkelen en uitvoeren van projecten blijft het belangrijkste uitgangspunt voor het projectbureau. Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking met de consulenten. Daarnaast worden ook projecten in opdracht van derden, zoals de Provincie Drenthe uitgevoerd.

Momenteel worden onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

  • woonwensen in Yde-de Punt
  • Dorpsbelevingsonderzoeken

Meer informatie over de projecten kunt u vinden onder de verschillende thema’s.