Dorpshuizen en wijkcentra komen niet in aanmerking voor compensatieregeling overheid

Dorpshuizen en buurthuizen zijn hard getroffen door maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona virus, maar komen (vooralsnog?) niet in aanmerking voor de compensatieregeling die het RVO beschikbaar heeft gesteld. De officiële naam van deze regeling is ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19.’ Afgelopen weekend is bekend geworden welke sectoren wel en … Lees meer

Loket Nooduitkering zelfstandig ondernemers geopend

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. Dat geldt dus ook voor pachters van buurt en dorpshuizen. De uitkering bedraagt maximaal 1500 euro per maand voor een gezin en 1050 euro netto voor alleenstaanden. Zelfstandigen moeten via een digitaal formulier zelf een schatting maken van … Lees meer

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Veel buurt- en dorpshuizen werken met vrijwilligers, maar er zijn ook buurt- en dorpshuizen die werken met betaalde beheerders. Door de Coronacrisis lopen zij inkomsten mis, terwijl de kosten doorlopen. Buurt- en dorpshuizen kunnen als werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met … Lees meer

Teruggaaf energiebelasting loont!

Wist je dat dorps- en buurthuizen de energiebelasting kunnen terugvragen? Dat kan met terugwerkende kracht van 5 jaar. Dorpshuizen gaan er soms vanuit dat ze daarvoor niet in aanmerking komen of zien op tegen de berg werk die het zou kosten, maar dat is ten onrechte. BOKD kent de weg en kan helpen met de … Lees meer

Gratis Energiemonitoring in het dorpshuis

Bent u benieuwd naar het energieverbruik in uw dorpshuis? Met behulp van energiemonitoring wordt het mogelijk om detailinzicht te verkrijgen in het gas- en elektriciteitsgebruik van uw gebouw en de bijbehorende kosten. Door het uitlezen van de energiemeters wordt visueel inzichtelijk gemaakt wat er op uur (gasverbruik) en zelfs kwartierniveau (elektriciteit) gebeurt in uw gebouw. … Lees meer