FAQ over aanvraag compensatie dorpshuizen

Buurt- en dorpshuizen en Multifunctionele Centra hebben nog vier (4) dagen om een aanvraag in te dienen voor de TOGS-regeling. In dit bericht beantwoorden we veelgestelde vragen over deze financiële tegemoetkoming. Na het lezen weet je hoe je kunt checken of je in aanmerking komt voor de compensatie en hoe het doen van een aanvraag … Lees meer

Documentaire buurthuis Overvecht in Corona tijd

Normaal zorgt buurthuis “de Boog” in Utrecht Overvecht voor verbondenheid in de wijk. Sociaal makelaar Geesje en haar collega’s houden hierdoor goed zicht op wat er in de wijk speelt. Maar de Corona crisis heeft het dagelijkse leven in Nederland flink stil gelegd. Ook het buurthuis moest hierdoor sluiten. Een flinke uitdaging voor veel mensen. Hoe … Lees meer

Veelgestelde vragen dorpshuizen mbt openstelling

Sinds 1 juni jl. hebben de eerste dorpshuizen de deuren weer geopend en anderen wachten daarmee tot na de zomervakantie. In de afgelopen weken zijn bij de BOKD, Drentse gemeenten en de Veiligheidsregio Drenthe veel vragen binnen gekomen over de openstelling van buurt- en dorpshuizen. Hoeveel mensen mogen we ontvangen, is een corona-protocol verplicht, mogen … Lees meer

Corona-protocol buurt- en dorpshuizen

Dorps- en buurthuizen mogen per 1 juni 2020 weer open en veel hebben dat al gedaan of zijn bezig met de voorbereidingen daarvan. We krijgen nogal eens de vraag of het verplicht is om een protocol op te stellen, onder wiens verantwoordelijkheid dat valt en of het protocol door ‘derden’ moet worden beoordeeld? Eigen verantwoordelijkheid! … Lees meer

Tweede Kamer stemt in met moties dorps- en buurthuizen

De leden van de Tweede Kamer hebben op 26 mei 2020 de twee moties die waren ingediend door William Moorlag (PvdA) en Frank Futselaar (SP) om de dorps- en buurthuizen onder de TOGS-regeling te laten vallen aangenomen! Alle partijen, behalve regeringspartijen VVD, ChristenUnie en het CDA van Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder, stemden voor. Goed nieuws … Lees meer