Aanpassing periodiek netwerktarief

Dorpshuizen kunnen in bepaalde gevallen geld besparen op hun energierekening door een aansluiting te nemen met minder capaciteit. Dat is mogelijk als u een grotere capaciteit heeft dan u feitelijk nodig heeft. Hierdoor zijn besparingen van honderden euro’s per jaar mogelijk.

Sinds 1 januari 2009 heeft binnen de energiemarkt het periodiek netwerktarief (of capaciteitstarief) haar intrede gedaan. De verandering geldt voor alle consumenten en bedrijven met een aansluiting voor kleinverbruik: stroom maximaal 3 x 80 ampère, gas maximaal 40 m3 per uur. Als gebruiker van stroom en/of gas betaalt u aan het leveringsbedrijf de kosten voor levering van energie en aan de netbeheerder de netwerkkosten.

In Drenthe is Enexis netbeheerder. De netwerkkosten bestonden tot en met 2008 uit een vast bedrag per maand en een bedrag per afgenomen kWh stroom en /of m³ gas. Door de invoering van het capaciteitstarief betaalt u nu alleen nog een vast bedrag per maand voor netwerkkosten. De hoogte van het capaciteitstarief is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting (aansluitwaarde). Voor gas en stroom gelden aparte tarieven.

Een erkend installateur kan op basis van de mogelijke piekbelasting beoordelen of u een te zware aansluiting heeft. Misschien is er in uw dorpshuis wel iemand met verstand van zaken die dat voor u zou kunnen uitrekenen. Mogelijk kan een installateur uit uw dorp of omgeving dat voor u doen.

Rekenvoorbeeld
Stel uw dorpshuis heeft een aansluitingscapaciteit tussen de 3 x 35 A en 3 x 50A, dan betaalt u per jaar € 1205 voor uw aansluiting. Na berekening concludeert uw installateur dat het dorpshuis toe kan met een aansluitingscapaciteit van 3 x 25 A. Die aansluitingcapaciteit zou u € 204 per jaar gaan kosten. Een netto besparing van € 1001 per jaar. In dat geval moet u nog wel eenmalig een bedrag van € 169 betalen aan Enexis voor het verlagen van de aansluitwaarde.

Kijk voor meer informatie over het periodiek netwerktarief op www.enexis.nl.